نمایش دادن همه 4 نتیجه

فیلتر کابین

کابین خودرو هم یکی از بخش هایی می باشد که به صورت مجزا فیلترمخصوص به خود را دارد . همچنین این نوع فیلترهمان طور که از نامش پیداست وظیفه فیلترکردن هوای آلوده ورود به کابین و غیره را بر عهده دارد . این فیلتر در بعضی از خودرو ها در کاپوت و برخی دیگر در زیر داشبورد قرار می گیرد که به تنهایی وظیفه بسیار مهمی در بخش هوای کابین خودرو دارد .

همان طور که می دانید هر فیلتر به دلیل فیلترکردن آلودگی ها مدت زمان تعویض مشخصی داردند که برای فیلترکابین توصیه می شود بین هر 12 تا 16 هزار کیلومتر تعویض گردد .

مزایای به موقع تعویض کردن فیلترکابین از جمله :

  • کاهش به شدت واکنشهای آلرژیک
  • کاهش بی نظیر بوهای نامطلوب
  • بهبود عملکرد HVAC
  • و …..